40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นที่ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดภายในบ้าน เพราะเป็นห้องแรกที่เราจำเป็นต้องใช้งานตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า และต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอน

40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องครัว

ห้องครัว เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเสบียงอาหารสำหรับทุกคนภายในบ้าน แม้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตที่ต้องเร่งรีบมากขึ้น

40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่น ถือเป็นห้องที่พิเศษภายในบ้านเพราะเป็นศูนย์รวมของคนในครอบครัว ใช้ต้อนรับแขกในบางเวลา และยังเป็นห้องที่หลายๆคนมักคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับต้นๆ