40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องครัว

ห้องครัว เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเสบียงอาหารสำหรับทุกคนภายในบ้าน แม้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตที่ต้องเร่งรีบมากขึ้น บางคนไม่มีเวลาในการทำกับข้าวจึงต้องรับประทานอาหารข้างนอกแทนซะส่วนใหญ่ จากยุคที่ห้องครัวพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมาย จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่ห้องครัวเหลือแค่พอใช้งานที่จำเป็นสำหรับแต่ละบุคคล แต่  แบบห้องครัว ที่ดีก็ยังจำเป็นไม่น้อย

การออกแบบห้องครัวนอกเหนือจากการตกแต่งห้องให้สวยงามตามรสนิยมแล้ว ต้องออกแบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานของแต่ละครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ในครั้งนี้เนื่องจากครบรอบ 40 ปีนิตยสารบ้านและสวน เราจึงได้จัด 40 แบบห้องครัว SPECIAL ROOM SERIES – KITCHEN ROOM รวมห้องครัวทั้ง 40 แบบ ไว้เป็นไอเดียที่จะช่วยให้คุณออกแบบห้องครัว ให้ตรงกับรสนิยมและเหมาะสมต่อการใช้งานของคุณได้อย่างแท้จริง

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว เคาน์เตอร์ครัวปูน

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

แบบห้องครัว

ดูห้องครัวอีก 30 แบบ คลิก

ชม 40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องนอน เพิ่มเติมคลิกเลย

ชม 40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องนั่งเล่น เพิ่มเติมคลิกเลย

ชม 40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องน้ำ เพิ่มเติมคลิกเลย