สวนอังกฤษ สวยได้ด้วยต้นไม้อะไรบ้าง

สวนอังกฤษ นี้มักมีการใช้พรรณไม้ที่หลากหลายปลูกปะปนกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และไม้เลื้อย