ทาวเวอร์ทรี ไม้นำเข้าฟอร์มเท่ แต่งสวนแปลกตา

ทาวเวอร์ทรี ต้นไม้นำเข้าที่มีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกาในพื้นที่เขตร้อน บางครั้งมีการอ้างอิงว่านำเข้ามาจากฮาวาย