ไอซ์แลนด์ป็อปปี้

Iceland Poppy/Arctic Poppy/Icelandic Poppy ชื่อวิทยาศาสตร์: Papaver nudicaule L. วงศ์: Papaveraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุปีเดียวหรือ 2 ปี ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 25-40 เซนติเมตร ลำต้นทอดเลื้อย ปลายยอดตั้งขึ้น ลำต้นและก้านดอกมีขนปกคลุม ใบ: ใบหยักเว้าลึกแบบขนนกมีนวลจับที่ผิวใบ     ดอก: มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกบานขนาด 6-12 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับและเรียงกันเป็นรูปถ้วย แผ่นกลีบบางย่นเป็นลอน มีสีขาว เหลือง ส้ม ชมพู และแดง หลังเพาะเมล็ด 45-60 วันจึงออกดอก ผล: ผลเป็นฝัก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงกลางแจ้งและใช้เป็นไม้ตัดดอก ทุกส่วนของต้นมีสารอัลคาลอยด์เบนโซฟีแนนทริดีน […]

อลิสซัม

หวานตาหวานใจ/Madwort/Sweet Alison/Sweet Alyssum ชื่อวิทยาศาสตร์: Lobularia maritima (L.) Desv. วงศ์: Brassicaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุปีเดียว ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 15-30 เซนติเมตร แตกกอแน่น ใบ: ใบรูปแถบเรียวเล็ก   ดอก: ช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด ยาว 3-5 เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก มีทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ม่วง ทยอยบานจากล่างขึ้นบน ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หลังเพาะ 2 เดือนจึงให้ดอก การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง เกร็ดน่ารู้:  ถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของทวีปยุโรปถึงทางตะวันตกของทวีปเอเชีย เดิมมีชื่อสกุลว่า Alyssum มาจากภาษากรีก แปลว่า ระงับโทสะ […]

อเจอราตุ้ม

Ageratum/Flossflower ชื่อวิทยาศาสตร์: Ageratum houstonianum Mill. วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุปีเดียว ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 15-30 เซนติเมตร ทุกส่วนมีขนสีขาวปกคลุม ใบ: ใบรูปหัวใจ ปลายมน ดอก: ดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มี 5-15 ดอก ดอกบาน 1.5-2 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกเป็นเส้นเล็ก ๆ คล้ายเส้นด้ายสีชมพู ม่วง ฟ้า และขาว ดอกมีกลิ่นฉุน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด จะงอกภายใน 2 สัปดาห์และออกดอกหลังเพาะ 60 วัน หรือปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง เกร็ดน่ารู้:  ถิ่นกำเนิดแถบอเมริกากลาง ตั้งแต่เม็กซิโกถึงหมู่เกาะเวสต์อินดีส

โลบิเลีย

Lobelia ชื่อวิทยาศาสตร์: Lobelia spp. & hybrid วงศ์: Campanulaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 15-60 เซนติเมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวที่มีกลิ่นฉุน ใบ: ใบเรียงสลับ ก้านใบสั้น ดอก: ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายยอด โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สองกลีบบนขนาดเล็ก สามกลีบล่างขนาดใหญ่ ผล: ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตกออก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หลังเพาะ 90 วันจึงเริ่มให้ดอก การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ชนิดที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับมี 2 ชนิด คือ Lobelia erinus ต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มเล็ก ๆ ลำต้นทอดเลื้อย […]

เพ็นสตีมอน

Penstemon/Small’s Beardtongue/Small’s Penstemon ชื่อวิทยาศาสตร์: Penstemon smallii Heller & hybrid วงศ์: Plantaginaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุ 1 ปีหรืออายุหลายปี ลำต้น: ต้นสูงได้ถึง 1.20 เมตร ใบ: ใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงชูสูง มีขนเป็นต่อมปกคลุม กลีบเลี้ยงยาว 2/3 ของความยาวกลีบดอก ดอกรูปแตร โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ปลายกลีบมน ดอกยาว 4 เซนติเมตร ด้านในหลอดกลีบดอกมีขนนุ่มปกคลุมและมีสีขาว ผล: ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: […]