ไผ่ ออกดอกแล้วตาย ธรรมชาติที่หาดูยาก

ไผ่ หนึ่งในพืชวงศ์หญ้า แต่ถือเป็นหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อออกดอกแล้ว โปรยเมล็ดทั้งหมดก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาและยืนต้นตายจากเราไป