ฝาดแดง

ตำเสาทะเล/Bird-poll ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera littorea (Jack) Voigt วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ทรงพุ่ม: กลม โปร่ง ลำต้น: มีรากหายใจออกตามโคนต้น เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อน ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 1 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 9 เซนติเมตร ปลายใบมนหยักเว้าตื้น โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมัน คล้ายกับฝาดขาว ดอก: ดอกเป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอก ดอกสีแดงสด โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ผล: รูปรี ยาวประมาณ […]

ฝาดขาว

ฝาดดอกขาว/Buterfly-poll, The Black Mangrove ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera racemosa Willd. วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: 5 – 10 เมตร ทรงพุ่ม: กลม โปร่ง ลำต้น:มีรากหายใจออกตามโคนต้น เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อน ใบ: เดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 1 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 9 เซนติเมตร ปลายใบมนหยักเว้าตื้น โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมัน ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอก ดอกสีขาว โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ผล: […]

ขนุนไพศาลทักษิณ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ความสูง: 4 – 6 เมตร ลำต้น: เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกดอกเดือนเมษายน ผล: ผลรวมทรงกลม มีหนามสั้น สีเขียวอมเหลือง มีลักษณะเด่นคือ ซังน้อย เนื้อหนา เปลือกบาง และยางน้อย ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเสียบยอด การใช้ประโยชนฺและอื่นๆ: ผลอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือประกอบอาหาร ผลสุกเนื้อในสีเหลือง รสหวาน ♦ ทรงต้นให้ร่มเงาได้ดี ♦ […]

ฝิ่นน้ำ

ป็อปปี้น้ำ/วอเตอร์ป็อปปี้/Water Poppy ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau วงศ์: Alismataceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ ลำต้นเล็กเป็นสายยาว ใบ: ใบค่อนข้างกลมแกมรูปไข่ โคนใบเว้า ลอยแตะผิวน้ำ แตกใบรอบข้อ ใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ดอกเดี่ยว บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 4 – 5 เซนติเมตร ชูสูงขึ้นเหนือน้ำ กลีบดอกบาง สีเหลืองเข้มหรืออ่อน มี 3 กลีบ กลางดอกมีแต้มสีน้ำตาลเข้ม ดอกเล็กคล้ายดอกบัวขนาดจิ๋ว ออกดอกตลอดปี แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกในอ่างร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่น เพราะดูแลรักษาง่าย