หัวใจล้านดวง/Million Heart

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dischidia ruscifolia Decne. ex Becc. วงศ์ : Apocynaceae ประเภท : ไม้เลื้อยขนาดเล็ก ลำต้น : เลื้อยได้ไกล 1 – 2 เมตร ใบ : ใบรูปหัวใจ กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 3 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียว เส้นใบนูน ดอก : ออกเป็นช่อที่ซอกใบรูปคนโท ดอกน้อย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก มักไม่ติดผล ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน/วัสดุปลูก : นิยมใช้กาบมะพร้าวสับ และรากเฟินชายผ้าสีดา […]