พลูฉีก/มอนสเตอร่า

พลูแฉก/มอนสเตอร่า/Herricane Plant/Split-leaf Philodendron/Swiss Cheese Plant/Window Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Monstera deliciosa Liebm. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง ลำต้น: มีข้อสั้น เลื้อยได้ไกล 2-4 เมตร ใบ: เดี่ยว ออกสลับระนาบเดียว รูปหัวใจป้อม ขนาด 20-40 x 50-90 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเว้ารูปหัวใจ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เมื่อยังเล็กใบหยักเว้าเป็นแฉกและไม่มีช่องระหว่างเส้นใบ เมื่อโตเต็มที่ใบเปลี่ยนรูปและมีช่อง ปัจจุบันมีพลูฉีกใบด่าง (M. deliciosa ‘Variegata’) ดอก: มักไม่พบช่อดอก ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: รำไร น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: ปักชำยอด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นหลัก เลี้ยงง่ายและทนทาน

หน้าวัวใบโพโดฟิลลัม

หน้าวัวใบแฉกฝอย ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium podophylum (Cham. & Schltdl.) Kunth วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: ลำต้นเล็ก ข้อสั้น จำนวนใบต่อต้นน้อย เจริญเป็นกอ ทรงพุ่มแผ่กว้าง 50 – 60 เซนติเมตร ใบ: คล้ายรูปหัวใจป้อม ขนาด 15 – 90 เซนติเมตร แผ่นใบหยักเว้าตามแนวเส้นใบและเส้นใบย่อยเป็น 5 – 11 แฉก ปลายเรียวแหลม แผ่นใบแข็งหนา สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว 40 – 80 เซนติเมตร เป็นสันด้านบน ด้านล่างมนแข็งเหนียว ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 5 – […]