UNOVA CO-WORKING SPACE  หลอมรวมพื้นที่ทำงานเข้ากับศิลปะสุดล้ำ

UNOVA CO-WORKING SPACE โคเวิร์กกิ้งสเปซสุดแฟนตาซีใจกลางย่านธุรกิจเมืองเซินเจิ้นที่มุ่งรองรับนักธุรกิจและชาวฟรีแลนซ์รุ่นใหม่ไฟแรง พื้นที่ทำงานที่หลอมรวมเข้ากับสุนทรียภาพแห่งศิลปะล้ำจินตนาการ