ฝาดแดง

ตำเสาทะเล/Terentum Merah ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera littorea Voigt. วงศ์: Combretaceae ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ลำต้น: โคนต้นมีรากหายใจรูปหัวเข่า เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ มีรอยแตก กิ่งอ่อนสีแดงเรื่อหรือเทา ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่กลีบแคบ ออกเรียงเวียนสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบ ไม่มีก้านใบ ดอก: สีแดง ออกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ปลายยอด กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อพองออก ปลายกลีบแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง 5 แฉก ยาว 1 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 4.5 มิลลิเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ผล: เกลี้ยง กว้าง 4 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ […]