“โกโก้” พืชเศรษฐกิจแสนอร่อย

โกโก้ พืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและตลาดโลก เป็นพืชที่มีความต้องการสูง อีกทั้งราคาก็ค่อนข้างนิ่ง เกษตรกรหลายท่านเริ่มหันมาปลูกเป็นพืชแซมกันแล้ว ไปดูกันว่าการดูแลต้นโกโก้นั้นยากง่ายมากแค่ไหน