“โกโก้” พืชเศรษฐกิจแสนอร่อย

โกโก้ พืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและตลาดโลก เป็นพืชที่มีความต้องการสูง อีกทั้งราคาก็ค่อนข้างนิ่ง เกษตรกรหลายท่านเริ่มหันมาปลูกเป็นพืชแซมกันแล้ว ไปดูกันว่าการดูแลต้นโกโก้นั้นยากง่ายมากแค่ไหน

โกโก้

ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Theobroma cacao L. อยู่ในวงศ์ Malvaceae จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ มีระบบรากแบบรากแก้ว ต้นมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร ต้นที่เจริญมาจากเมล็ดจะเป็นลำต้นเดี่ยว ไม่มีกิ่งแขนง จนกระทั่งมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ตายอดจะมีการพัฒนาสร้างกิ่งแขนงประมาณ 3-5 กิ่ง

โกโก้เจริญเติบโตได้ดีในเขตพื้นที่ร้อนชื้น ต้องการแสงที่ไม่ร้อนจัดมากและมักจะอาศัยร่มเงาจากต้นไม้อื่น ปริมาณน้ำสม่ำเสมอ ดินระบายน้ำได้ดี

ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวรูปรี เรียงสลับ สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม โคนใบมนเส้นใบเด่นชัด แผ่นใบเรียบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย

ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ สีขาวเหลือง ออกเป็นกระจุกตามลำต้น ก้านดอกสีขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เรียงแบบสลับกับกลีบดอก ส่วนกลีบดอกมีลักษณะคล้ายรูปถุง หรือหมวก

โกโก้

ผล มีลักษณะทรงรีและยาว มีทั้งมีคอฝักและไม่มีคอฝัก ความหนาเปลือกประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายผลแหลม ผิวค่อนข้างขรุขระและมีร่อง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลือง

โกโก้

เมล็ดรูปไข่และรูปรี ภายในเมล็ดมีสีขาวถึงสีม่วงอ่อน มีเยื่อหุ้มเมล็ดบางๆ รสหวาน เมื่อเมล็ดผ่านการหมักจะมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของโกโก้

โกโก้

โกโก้ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศ และตลาดโลกที่มีความต้องการการผลิตโกโก้ที่มากขึ้น และหลังจากที่ราคายางตกต่ำเพื่อทดแทนยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี หรือให้น้ำยางน้อย การปลูกโกโก้จึงมีแนวโน้มสูงมากขึ้น และเริ่มมีการปลูกโกโก้เป็นพืชแซมกับพืชเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น ยางพารา ทุเรียน มะม่วง ลางสาด

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกโกโก้

พื้นที่ปลูกควรมีร่มเงา เพราะโกโก้ในระยะต้นกล้าไม่ต้องการแสงแดดมาก แต่เมื่อโตขึ้นมีใบปกคลุมหนาแน่นแล้วจึงต้องการแสงมากประมาณ 70 เปอร์เซ็น ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย และระบายน้ำได้ดี

สัตว์ศัตรูของโกโก้

หนู กระรอก และชะมด ที่พบมาก คือ หนูพุกใหญ่ และหนูท้องขาวบ้าน โดยจะกัดกินผลโกโก้ที่เริ่มสุกหรือสุกแล้ว จะกัดกินเนื้อและเมล็ดภายใน ซึ่งรอยกัดแถะของหนูจะมีลักษณะเปิดกว้างกว่ารอยกัดของกระรอก

โกโก้
โกโก้

ขอขอบคุณ : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ.พลำ

ภาพปก : pixabay

ภาพ : ทินกร วิรุฬหมาศ


ต้นไผ่ แต่งสวน ดูแลอย่างไรให้สวยและไม่รก

ไม้เลื้อย สร้างร่มเงา บังแดด

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง บ้านและสวน Baanlaesuan.com