บ้าน แม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ กลางป่าเมี่ยง

“ แม่กำปอง ” หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี หมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงๆ สีเขียวๆ