รู้จัก ตัวห้ำตัวเบียน แมลงที่มีประโยชน์

แมลงที่มีประโยชน์ จะคอยกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร บางชนิดก็วางไข่เพื่อขยายพันธุ์ ซึ่งเราเรียกแมลงพวกนี้ว่า “ตัวห้ำ ตัวเบียน”