ป้องกันบ้านร้อนด้วย Passive & Active Cooling Design

25 วิธีแก้ บ้านร้อน ที่ช่วยให้บ้านเย็นหรือร้อนน้อยลงได้ ทั้งการแก้ด้วยการออกแบบตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน การปรับบ้านเดิม รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่ช่วยคลายร้อนได้ 1.ออกแบบหลังคาให้รับแดดน้อย หลังคาเป็นพื้นที่รับแสงแดดมากที่สุด โดยหลังคาแต่ละรูปแบบมีลักษณะพื้นที่รับแสงแดดต่างกัน รูปแบบหลังคาจึงช่วยลดปริมาณความร้อน ช่วยแก้ บ้านร้อน ตั้งแต่ต้นทาง หลังคาจั่ว (Gable roof) รูปทรงหลังคาที่เป็นสันกลาง เมื่อแสงแดดเปลี่ยนทิศ หลังคาอีกฝั่งจะเกิดร่มเงาจึงรับความร้อนน้อยลง หลังคาปั้นหยา (Hip roof) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหลังคาจั่ว แต่สามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้รอบทิศ หลังคามะนิลา (Hip-Gable roof) รวมข้อดีของหลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยา คือมีชายคารอบตัว และสามารถทำช่องระบายอากาศที่หน้าจั่วได้ หลังคาเพิงหมาแหงน (Lean-to roof) เป็นทรงหลังคาที่เอียงด้านเดียว จึงควรเอียงหลังคาให้รับแสงแดดทิศใต้หรือทิศตะวันตกจะช่วยสร้างร่มเงาให้บ้านได้ดีที่สุด ส่วนการทำหลังคาสองผืนต่างระดับจะเกิดการบังแดดให้กันเองได้ดีกว่า หลังคาเรียบ (Slab roof) หลังคาทรงนี้จะรับแสงแดดตลอดวัน มีพื้นที่ใต้หลังคาน้อย และมักสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงได้รับและเก็บความร้อนมากที่สุด 2.หลังคาต่างระดับ เพิ่มการระบายความร้อน การทำหลังคาให้ต่างระดับกัน จะช่วยสร้างร่มเงาให้หลังคาชั้นล่าง เป็นการเพิ่มพื้นที่ใต้หลังคา และช่องระบายความร้อนได้มากขึ้น ช่วยให้ระบายอากาศร้อนใต้หลังคาออกไปได้เร็ว จึงลดความร้อนที่จะลงมายังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งเกล็ดระบายอากาศให้ถี่เพื่อป้องกันละอองฝนเข้าไป และติดตั้งตะแกรงเหล็กป้องกันสัตว์และแมลง 3.หลังคาทรงสูง […]

ลดความร้อนให้บ้านด้วยวิธีธรรมชาติ

ก่อนจะเข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัว มารู้จักวิธีลดความร้อนเข้าบ้านด้วยวิธีธรรมชาติกัน โดย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ได้ศึกษาวิธีการปรับบ้านให้เย็นสบาย แก้บ้านร้อน อย่างเข้าใจสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เข้าใจที่มาของปัญหาการเกิดความร้อนจนอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกไม่สบาย มีวิธี แก้บ้านร้อน โดยนำเสนอ  3 แนวทางปรับให้บ้านเย็นลง และมีการเปรียบเทียบผลกระทบของการทำพื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่สีเขียว ทำให้เห็นว่ามีผลกับอุณหภูมิรอบบ้านอย่างไร แต่ก่อนอื่นมาเข้าใจสภาพภูมิอากาศของบ้านเรากัน ประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศร้อนชื้นเกือบตลอดทั้งปี และไม่อยู่ในช่วง “สภาวะน่าสบาย” ประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศตอนกลางวันอยู่ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 50-70%RH  อุณหภูมิอากาศตอนกลางคืนอยู่ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 70-90%RH แต่โดยทั่วไปคนเราจะรู้สึกสบาย หรือที่เรียกว่า “สภาวะน่าสบาย” เมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 20-75%RH ซึ่งสภาพอากาศบ้านเราไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว แต่หากสามารถปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านด้วยร่มเงา ต้นไม้ และละอองน้ำ ก็จะช่วยให้อุณหภูมิรอบบ้านลดลงได้ และหากอยู่ในทิศที่ลมพัดผ่านเข้าบ้าน ก็จะพัดพาอากาศที่เย็นลงนั้นเข้าบ้าน ช่วยให้รู้สึกเย็นลงได้ ลมประจำถิ่น พัดมาทางทิศไหน […]