หญ้าคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex baccans Nees วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1-1.5 เมตร ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ลำต้นตัดขวางเป็นสามเหลี่ยม ใบ: ออกเวียนสลับ รูปแถบแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ปลายเรียวแหลม โคนเป็นกาบหุ้มต้น สีน้ำตาลแดงปนเขียวขอบใบคม ดอก: ช่อดอกยาว 5-25 เซนติเมตร มีช่อย่อย 5-20 ช่อ ดอกย่อยที่ปลายช่อเป็นดอกเพศเมีย สีเขียวปนม่วง ผล: ค่อนข้างกลม เป็นสันมน ปลายแหลม เมื่อแก่มีสีแดง-ม่วงดำ เรียงตัวกันแน่นเป็นแถวติดก้านช่อ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามทุ่งหญ้า […]

กกร่ม

กกรังกา กกลังกา Umbrella Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus involucratus Roxb. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ ความสูง: สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้น: มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย เจริญเป็นกอแน่น ใบ: ลดรูปเป็นกาบอยู่ที่โคนต้น กาบรองดอกเป็นริ้วแผ่เป็นรัศมีดูคล้ายใบ มีกาบรองดอกรูปแถบมากกว่า 15 อัน ยาว 15 – 20 เซนติเมตร กระจุกอยู่ที่ปลายยอด ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกย่อยสีเขียวปนน้ำตาลขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 15-25 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกริมสระน้ำ หากปลูกในกระถางร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่นควรหมั่นตัดแต่งพุ่มและแยกกอ เพื่อไม่ให้พุ่มแน่นเกินไป

บีโกเนีย

Begonia ชื่อวิทยาศาสตร์: Begonia spp. & hybrid วงศ์: Begoniaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 15 – 45 เซนติเมตร ลำต้น: มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปกลม รูปหัวใจ ถึงรูปไข่ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว รูปร่าง ขนาดและสีสันแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ดอก เป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นดอกเพศเมียมีรังไข่ที่โป่งออกเป็น 3 ปีก บานทนกว่าดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้เห็นเด่นชัด เมล็ด: ขนาดเล็กคล้ายฝุ่น อัตราการเจริญเติบโต: มีทั้งโตเร็วและช้า ดิน: ดินร่วนผสมกาบมะพร้าวสับ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ควรรดน้ำในช่วงเช้าหรือก่อนพลบค่ำ เพื่อไม่ให้น้ำตกค้างบนใบ ป้องกันเชื้อราระบาด ขยายพันธุ์: ปักชำใบและลำต้น แยกหัวแยกเหง้า และเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ชอบอากาศเย็น […]

ซุ้มกระต่ายเขียว

ว่านทุ่งเศรษฐี/เศรษฐีเรือนแก้ว/Mondo Grass/White Lily Turf ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 50 เซนติเมตร ลำต้น: เหง้าใต้ดิน ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบ กว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 15 – 35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว เส้นใบเป็นร่องเล็กน้อย ผิวใบด้านล่างมีเส้นกลางใบและเส้นใบนูน ดอก: เป็นช่อกระจะ ออกจากซอกใบ ช่อดอกชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย แต่ละช่อมี 6 – 20 ดอก ดอกสีขาว ผล: สดแบบมีเนื้อ รูปขอบขนาน สีฟ้าอมม่วง มีเมล็ดจำนวนมาก […]