กรุ๊ปเอ็มกลุ่มบริษัทผู้นำการบริหารและจัดการบริหารสื่อระดับโลกเปิดตัว เวฟเมคเกอร์

ตัวแทนจาก เวฟเมคเกอร์ นำทีมมาพบ คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด