เรื่องน่ารู้ก่อนซื้อกองทุนรวม

หลายคนสร้างความมั่นคงในอนาคตให้ตัวเอง ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเพิ่มผลตอบแทน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก