IZY Kindergarten and Nursery เปลี่ยนศาลาวัดเป็นโรงเรียนอนุบาล

IZY Kindergarten and Nursery โรงเรียนอนุบาล และเนิร์สเซอรี่ที่เปลี่ยนมาจากโถงวัดเดิม เพื่อให้คนในชุมชนและเด็ก ๆ ได้กลับมาใกล้ชิดกับวัดอีกครั้ง

KIDS SMILE LABO NURSERY แปลงพื้นที่ในป่ามาไว้ในเนิร์สเซอรี่

KIDS SMILE LABO NURSERY เนิร์สเซอรี่ ที่ถอดลักษณะของป่าในเมืองอัตสึงิทั้ง 8 รูปแบบ มาไว้บนชั้นสองของอาคารให้เด็ก ๆ ได้ผจญภัยและเรียนรู้