เตรียมระบบน้ำประปาในบ้านให้พร้อมก่อนย้ายเข้าใหม่

องค์ประกอบของ “บ้าน” นอกจากโครงสร้าง ดีไซน์และการตกแต่งที่เราต้องคำนึงถึง รายละเอียดที่ไม่ควรมองข้ามอย่างระบบน้ำประปาในบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่หากวางแผนให้ถูกต้อง จะช่วยลดภาระต่างๆ