ปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยนวัตกรรมการดูแลผ้าสุดล้ำด้วยเครื่องถนอมผ้า LG Styler

เครื่องถนอมผ้า   LG Styler รุ่น S3MFC นี้เป็นนวัตกรรมสุดล้ำจาก LG ที่จะเข้ามาช่วยดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราช่วยขจัดเชื้อโรค