ภาษีที่ดิน 2565 เสียเท่าไหร่ ใครต้องจ่ายบ้าง

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปี 2565 นี้ จะมีการจัดเก็บเต็มจำนวนโดยไม่ปรับลด มาทำความเข้าใจกันว่า ใครต้องจ่าย และจ่ายเท่าไหร่กันแน่