รู้จักองุ่นสายพันธุ์ทนร้อน ที่ปลูกและติดผลได้ง่ายๆ ข้างบ้าน

องุ่นพืชที่ดูปลูกยากโดยเฉพาะกับสายพันธุ์ต่างประเทศ แต่สามารถ ปลูกองุ่น ได้ อีกทั้งผลที่ได้ยังดูอุดมสมบูรณ์และมีรสชาติหวานอร่อย

องุ่นไชน์มัทแคท ปลูกในเมืองไทยก็ได้นะ

“องุ่นไชน์มัสแคท (Shine Muscat)” อีกหนึ่งผลไม้ยอดฮิตในช่วงปีนี้ แต่รู้หรือไม่ องุ่นไชน์มัทแคท ปลูกในเมืองไทยได้ด้วย