Prefabricated Bathroom Pod ตอบโจทย์ทุกงานคุณภาพมาตรฐาน โดย Lucky Building System

ด้วยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็ก บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จนมาถึงการก่อตั้งและพัฒนาหน่วยธุรกิจ Lucky building System (LBS) ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งได้ต่อยอดความชำนาญสู่ระบบ Modular Building System (ระบบอาคารสำเร็จรูปโครงสร้างเหล็ก) และ Prefabricated bathroom pod ระบบห้องน้ำสำเร็จรูป ด้วยการเล็งเห็นถึงการเข้ามารองรับอนาคตของวงการก่อสร้างในประเทศ ที่กำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ ทั้งเรื่องเวลาการก่อสร้าง แรงงาน และสิ่งแวดล้อม Lucky building System (LBS) เกิดขึ้นจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เคยมีของวงการก่อสร้าง เพราะงานห้องน้ำเป็นหนึ่งความท้าทายของการออกแบบบ้านและคอนโดเสมอมา ไม่เพียงแต่ปัญหา M&E และการติดตั้งอุปกรณ์ที่หลากหลาย แต่ยังมีเรื่องของการป้องกันไม่ให้ห้องน้ำรั่วซึมอีกด้วย ซึ่งถ้าหากเป็นในโครงการใหญ่ๆเช่นคอนโดมิเนียมแล้ว การวางระบบห้องน้ำให้สวยงามลงตัวได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ด้วยเหตุนี้ระบบห้องน้ำสำเร็จรูปของ Lucky building System (LBS) จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งบ้านพักอาศัย รวมทั้ง อาคารและโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการ Solution ที่ได้มาตรฐาน สวยงาม ลงตัว และที่สำคัญคือจบงานได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกระบบการก่อสร้าง ห้องน้ำสำเร็จรูป […]