โฉมใหม่ ‘หอสมุดวังท่าพระ’ ในแนวคิดการปรับปรุงอาคารให้เกิดความเชื่อมโยงบริบท

หอสมุดวังท่าพระ โฉมใหม่ หลังผ่านการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ ก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงปลายปีนี้ (หรือจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง)