[DAILYGUIDE] ” ฮวงจุ้ย ” ศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย

ฮวงจุ้ย เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ เพื่อประโยชน์ ความสงบ และความเจริญสูงสุด จากการปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับบุคลิกและกาลอันเหมาะสม

จัดบ้านอย่างคนรู้ฮวงจุ้ย

เรามาลองจัดบ้านตามหลัก ฮวงจุ้ย (แบบมีเหตุผล) อย่างง่าย ๆ กันสักที ถือเป็นการซ้อมมือ หากว่าคุณผู้อ่านจะนำไปประยุกต์ผสมผสานกับหลักการอื่นก็ได้นะครับ ไม่ว่ากัน

มอง ฮวงจุ้ย ด้วยเหตุผล

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่สั่งสมมานานกว่าสามพันปีในประเทศจีนจึงยากที่จะบอกถึงที่มาอย่างแน่ชัดแต่พอสรุปคร่าวๆโดยแบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ดังนี้