หน้าวัวใบแฉก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium hybrid วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: หน้าวัวกอ ลำต้นสั้น เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 50 เซนติเมตร จำนวนใบต่อต้นน้อย ใบ: ใบคล้ายรูปไข่ กว้าง 18 – 30 เซนติเมตร ยาว 30 – 35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าเป็นแฉกลึกประมาณ 7 แฉก แผ่นใบค่อนข้างหนาห้อยลง สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลมเล็ก ยาว 20 – 30 เซนติเมตร สีเขียว ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว 5 – 7 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ปลีดอกยาว […]

หน้าวัวใบเพนตาฟิลลัม

 หน้าวัวใบแฉก ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: ลำต้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร ลำต้นทอดเลื้อย ใบ:ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบย่อย รูปใบหอกกลับถึงรูปไข่ กว้าง 5 – 9 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ มีร่องเล็ก ๆ ตามแนวเส้นใบ ก้านใบกลมยาว 30 – 35 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอกถึงรูปไข่ กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 14 – 15 เซนติเมตร […]

หน้าวัวใบพีดาโตราดิเอตัม

หน้าวัวใบแฉก ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pedatoradiatum Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 – 3เซนติเมตร ทรงพุ่มแผ่กว้างกว่า 1 เมตร ใบ: ใบค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเกือบถึงกึ่งกลางใบเป็น 10 – 13 แฉก ปลายแหลม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 35 – 80 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอกแคบ กว้าง 5 – 7 มิลลิเมตร ยาว 7 – 9 เซนติเมตร ลู่ลง ปลายเรียวแหลมและบิดเล็กน้อย สีเขียว […]