หญ้าใบกลม*

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rotala rotundifolia (Roxb.) Koehne วงศ์: Lythraceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 10-20 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดนอนตามผิวดิน ออกรากตามข้อ ลำต้นกลมและเรียบเกลี้ยงสีม่วงแดง     ใบ: รูปกลมถึงรูปหัวใจ ขนาดเล็ก สีเขียวเป็นมัน ไม่มีก้านใบ ดอก: ออกเป็นช่อยาว 2-5 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก รูปถ้วย ขนาดเล็ก มี 5 กลีบ สีชมพูม่วง แต่ละดอกมีใบขนาดเล็กรองรับ 1 ใบ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: รำไรถึงแดดจัด การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามที่ลุ่มชื้นแฉะ นาข้าวในที่ระดับสูง อากาศค่อนข้างเย็น *หมายเหตุ ไม่มีชื่อไทย จึงตั้งชื่อใหม่ เพื่อให้เรียกและจดจำได้ง่าย