หญ้าเลือดไน้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Polygala longifolia Poir. วงศ์: Polygalaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช ความสูง: 30-50 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่มสูง ใบ: เดี่ยว รูปแถบแคบถึงใบหอกแคบ ขนาด 0.2-0.8 x 3-4 เซนติเมตร ปลายแหลม   ดอก: เป็นช่อยาว ออกตามซอกใบและหลายกิ่ง ก้านช่อยาว 8-20 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กเรียงกันแน่นที่ปลายก้านช่อเรียงเป็นแถวด้านเดียว เมื่อบานกลีบดอกกางออกเพียงเล็กน้อย ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ผล: สีเขียวแตกเป็นสองซีก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทราย น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: รากมีกลิ่นหอมแรง ในธรรมชาติมักพบตามป่าผลัดใบ พื้นที่ดินปนกรวดและทราย พบมากทางภาคเหนือ