SAHI W&D HOUSE โฮมสเตย์เวียดนาม สถานที่พักผ่อนรูปแบบใหม่ได้ฟีลลิ่งใกล้ชิดธรรมชาติ

โฮมสเตย์เวียดนาม สไตล์โมเดิร์นลอฟต์ ปลูกสร้างท่ามกลางธรรมชาติในรูปแบบห้องนอนรวม (Dormitory) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำหอม (Huong River) แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเว้ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเวียดนาม ในฐานะเมืองมรดกโลก ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามกว่าร้อยปี

บ้านทาวน์เฮ้าส์ ในสไตล์โมเดิร์นลอฟต์เต็มไปด้วยความอบอุ่น

บ้านทาวน์เฮ้าส์ แฝดขนาดสองชั้นบนพื้นที่ 35 ตารางวาหลังนี้ ที่เจ้าของบ้านได้ปรับปรุงใหม่กลายเป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟต์