Floral Meadow สวนดอกไม้ ป่า

มาเยือนบ้านของ คุณยศ – ธนยศ คชคง และคุณกุ่ย-วิทวัส เจริญค้าวัฒนา ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชม สวนดอกไม้ บนดอยซึ่งอยู่เหนือบ้านของทั้งสองท่านขึ้นไป