ลิ้นมังกร พิงกุยคูลา

Queen of Sansevieria ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria pinguicula P.R.O.Bally วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 30 เซนติเมตร ใบ: ค่อนข้างกลม ออกเวียนสลับ รูปแถบกว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 12 – 30 เซนติเมตร ปลายใบเรียวเป็นหนามแหลม ขอบใบขลิบสีน้ำตาล แผ่นใบแข็งงุ้มงอขึ้นเป็นร่องที่กลางใบ สีเขียวเทา มีนวลสีขาวปกคลุมเป็นช่วง ๆ ดอก: ช่อดอกเป็นช่อแยกแขนง ชูสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะแตกไหลที่โคนต้น อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง […]