ปาล์มพญาหนาม

Coyure Palm, Ruffle Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Aiphanes aculeata Willd. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 12 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร ทุกส่วนของลำต้นมีหนามแหลมยาวสีดำปกคลุมหนาแน่น ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร โค้งอ่อนลู่ลง ใบย่อยรูปลิ่ม ช่อดอก: สมบูรณ์เพศออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: อุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 เดือนจึงงอก […]