หญ้าคา

คา/คาหลวง/ลาลาง/ลาแล (ภาษามลายู) ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1.50 เมตร ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ใบ: เล็ก แคบ เรียวยาว แข็ง กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1 เมตร ผิวสาก ขอบใบคม ดอก: ช่อดอกชูสูงเหนือยอด ดอกเล็ก มีขนยาวเป็นปุยสีขาวนวลหรือน้ำตาลอ่อน ออกดอกหน้าแล้ง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่รกร้าง หรือริมทาง เป็นสมุนไพร ใบใช้ต้มน้ำอาบแก้ลมพิษ ผื่นคัน ดอกแก่ ใช้ห้ามเลือด ตำพอกแผลอักเสบบวม ฝีมีหนอง […]