พันดาว 1000 Stars กลับมาชนบท กอดธรรมชาติ และกล่อมฝันดีด้วยแสงดวงดาว

พันดาว ฟาร์มคาเฟ่และวิลล่าสไตล์คันทรีที่ตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่นธรรมชาติ ให้บรรยากาศแบบชนบทผสมผสานกับความเป็นเมืองกรุงฯ

Organ by Smart Nine Farm ฟาร์มคาเฟ่ของพยาบาลที่มาเป็นคนปลูกผัก

Organ by Smart Nine Farm ฟาร์มคาเฟ่นนทบุรี ที่บริหารจัดการโดยอดีตพยาบาล อาศัยความชอบ ความสนใจ เรียนรู้และลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง