ต้นไผ่ ที่นิยมปลูกและแต่งสวนในเมืองไทย

ต้นไผ่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ ใช้หน่อเป็นอาหารได้ ใช้ตกแต่งจัดสวน ส่วนของไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรม วันนี้เราจึงขอแนะนำ ต้นไผ่ สายพันธุ์ที่นิยมปลูกในเมืองไทย