ต้นไผ่ ที่นิยมปลูกและแต่งสวนในเมืองไทย

ต้นไผ่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ ใช้หน่อเป็นอาหารได้ ใช้ตกแต่งจัดสวน ส่วนของไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรม วันนี้เราจึงขอแนะนำ ต้นไผ่ สายพันธุ์ที่นิยมปลูกในเมืองไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ ประมาณร้อยละ 30.92 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีไม้ไผ่ขึ้นอยู่ปะปนในพื้นที่ป่าทุกประเภท ดังนั้น ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ยกเว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ในการดำเนินเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งข้อมูลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะไม้ไผ่ จะได้ใช้เป็นโยชน์ในการวางแผนการจัดการในเรื่องของ ต้นไผ่ ต่อไป

1.ไผ่เหลืองสีทอง

ต้นไผ่
ต้นไผ่
ต้นไผ่

2. ไผ่เลี้ยง

ต้นไผ่
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ต้นไผ่
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

3. ไผ่ซางหม่น

ต้นไผ่
ภาพ : คุณอุดร สังข์วรรณะ
ต้นไผ่
ภาพ : คุณอุดร สังข์วรรณะ

4. ไผ่โมโซ

ต้นไผ่
ภาพ : freepik

5. ไผ่ดำอินโด

ต้นไผ่

6. ไผ่ยักษ์ราชธานีสองสี

ต้นไผ่
ภาพ : คุณอุดร สังข์วรรณะ
ต้นไผ่
ภาพ : คุณอุดร สังข์วรรณะ

7. ไผ่ลำเดี่ยว

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

8. ไผ่น้ำเต้า

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

9. ไผ่กระดองเต่า

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

10. ไผ่ปล้องอ้อย

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

11. ไผ่เก้าดาว

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

12. ไผ่ดำลาโก้

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

13. ไผ่ข้าวหลามกาบแดง

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

14. ไผ่โปก

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

15. ไผ่ด่างกาญจนา

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน
ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน

ภาพ : เพจไผ่ยักษ์ ไผ่ทุกสายพันธุ์ – สวนเกษตรน่าน , คุณอุดร สังข์วรรณะ


ต้นไผ่กวนอิม กับความเชื่อตำแหน่งจัดวางในบ้าน

58 ต้นไม้ลดฝุ่น PM2.5 และได้คาร์บอนเครดิต

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com