CREATING GREEN WALL 02 – เปลี่ยนผนังเดิม ให้เป็นสวนแนวตั้ง

สวนแนวตั้ง ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งยึดติดไปกับผนังหรือกำแพง กลายเป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ที่ดูมีมิติ และช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน