D.i.Y.ของเล่นเจ้าตัวน้อย ให้กลายเป็นที่แขวนของเด็กสุดน่ารัก | My Home

“พี่ฮอล-น้องอร” พาไปประดิษฐ์ที่แขวนของเด็กสุดน่ารัก โดยเปลี่ยนของเล่นให้กลายเป็นที่แขวนของ