มโนภาพของ ที่ว่าง กับโครงร่างแห่งความทรงจำ

ว่ากันว่าสถาปนิกคือผู้ออกแบบ “ ที่ว่าง ” เป็นผู้สร้างมโนภาพโดยหยิบจับพื้นที่ว่างเปล่าในอากาศมาปรับแต่ง สร้างสภาวะที่เหมาะสม แล้วเรียงร้อยที่ว่างเหล่านั้นเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสิ่งก่อสร้าง