The Little White Bird Guest House อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเพื่อนที่เกาะกูด

ที่พักกายพักใจแห่งนี้เกิดขึ้นจากความอยากชักชวนเพื่อนมาท่องเที่ยว ชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติทั้งป่าเขา หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสแบบใกล้ชิด ที่เกาะกูด จังหวัดตราด