7 พรรณไม้ไล่ยุง ปลูกแล้วยุงไม่มากวนใจ

บ้านและสวนจึงแนะนำ 7 พรรณไม้ ยุงเห็นเป็นต้องหนี ทั้งไล่ยุงได้ ปลูกไว้ในสวนก็ดูดี