[DAILYGUIDE] แต่งห้องน้ำสไตล์ “โมเดิร์น”

ห้องน้ำ คือ พื้นที่หนึ่งในบ้านที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ทั้งนี้เพราะห้องน้ำเปรียบเสมือนโลกส่วนตัว หลายคนจึงนิยมตกแต่งห้องน้ำให้น่าดูและน่าใช้

5 ข้อควรรู้ในการทำ “ห้องน้ำกลางแจ้ง”

ห้องน้ำกลางแจ้ง เป็นอีกหนึ่งความฝันของคนรักการพักผ่อนที่อยากมีไว้ที่บ้าน มาดู 5 ข้อควรรู้ในการเตรียมตัวทำห้องอาบน้ำกลางแจ้ง