เอื้องข้าวสาร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Liparis Viridiflora (Blume) Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นลำยาว อวบน้ำ ขึ้นรวมเป็นกอแน่น ใบ: รูปแถบแคบยาว แผ่นใบบางและอ่อน ดอก: ออกเป็นช่อค่อนข้างแน่นที่ยอด ต้นละ 1-3 ช่อ ช่อดอกยาว 15-20 เซนติเมตร ดอกสีครีมหรือสีขาวอมเขียวอ่อน ขนาดเล็ก ทยอยบานเป็นเวลานาน ออกดอกเดือนมกราคม-พฤษภาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: สามารถขึ้นบนหินหรือบนพื้นดินได้

บานไม่รู้โรยป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gomphrena celosioides Mart. วงศ์: Amaranthaceae ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช ลำต้น: ทอดเลื้อย แตกกิ่งก้านมาก ใบ: ออกตรงข้าม รูปรีถึงรีแกมขอบขนาน ยาว 2-5 เซนติเมตร ไม่มีก้านใบหรือมีสั้นมาก ดอก: เป็นช่อที่ปลายกิ่ง รูปรีถึงกลมยาว 1-5 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กซ้อนกันเป็นช่อ สีขาวขุ่นหรือขาวอมเขียวอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง ที่รกร้างทั่วไป ชอบขึ้นในที่ค่อนข้างแห้ง เป็นสมุนไพร โดยผสมกับสมุนไพรอื่นๆ แล้วต้มน้ำ ดื่มแก้เบาหวาน เป็นพิษกับม้า

ฮาเวอร์เทียวิสโคซาวิสโคซา

ม้าสามเหลี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์: Haworthia viscosa (L.) Haw. var. viscosa วงศ์: Asphodelaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น:เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 – 3.5 เซนติเมตร เมื่อมีอายุมากขึ้นต้นจะสูงขึ้น ใบ: คล้ายรูปสามเหลี่ยม ออกเวียนรอบต้น กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมแข็ง ขอบใบห่องุ้มขึ้น แผ่นใบค่อนข้างแข็ง สีเขียวคล้ำ และมีร่องตามกึ่งกลางใบ ดอก:ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก สีม่วงแดง ดอกสีขาวอมเขียวอ่อนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็กๆ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส น้ำ:ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน แสงแดด: ครึ่งวัน อากาศถ่ายเทสะดวก ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ […]

ฮาเวอร์เทียลิมิฟอเลีย

 ม้าเวียน/Fairy Washboard ชื่อวิทยาศาสตร์: Haworthia limifolia Marloth วงศ์: Asphodelaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: เจริญเป็นพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 12 เซนติเมตร ใบ: คล้ายรูปสามเหลี่ยม ออกเวียนรอบต้น กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 3 – 4 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบห่องุ้มขึ้น แผ่นใบค่อนข้างแข็ง สีเขียวคล้ำและมีร่องตามแนวขวาง ผิวขรุขระ ดอก:ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก สีม่วงแดง ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส น้ำ:ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน แสงแดด: ครึ่งวัน ชอบอากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำกิ่งหรือใบ […]

แว่นแก้ว

บัวแก้ว/Water Pennywort ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocotyle umbellate L. วงศ์: Apiaceae (Umbelliferae) ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 50 – 70 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดินที่ชุ่มชื้น มีรากออกตามข้อ ใบ: ใบเดี่ยว รูปกลม ก้นปิด ขอบใบหยักมนหรือเป็นแฉกมน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 4 เซนติเมตร สีเขียวเข้ม เป็นมัน ก้านใบสีเขียวอ่อน ตั้งตรงขึ้น ดอก:ออกเป็นช่อซี่ร่ม ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวขุ่นถึงขาวอมเขียวอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน:ดินร่วนหรือดินเหนียว แสงแดด:เต็มวัน น้ำ:มาก ขยายพันธุ์:ปักชำไหล การใช้งานและอื่นๆ:ปลูกเป็นไม้คลุมดิน แทนหญ้าบริเวณริมน้ำหรือบริเวณดินเลนที่มีน้ำตื้น ๆ ♦ ปลูกเป็นไม้น้ำในกระถาง ♦ หากปลูกในที่ร่ม ก้านใบจะยืดยาวและล้มง่าย ไม่เป็นพุ่ม ♦ ถ้าปลูกในที่แห้งแล้ง ต้นจะเตี้ย ก้านใบสั้น […]