หญ้าหางหมาจิ้งจอก

Knotroot Foxtail/Slender Pigeongrass ชื่อวิทยาศาสตร์: Setaria geniculate (Lam.) Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ออกรากตามข้อที่แตะผิวดิน ใบ: รูปแถบแคบยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนเป็นกาบหุ้มรอบข้อ บริเวณข้อและกาบใบสีม่วงแดง ดอก: ก้านช่อดอกยาว ผอมบาง แต่เหนียว ช่อดอกอยู่ที่ส่วนปลายเป็นแท่งกระบอก 2-4 ซม.มีขนบางๆ สีแดง รอบๆ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ดอกย่อยมีก้านสั้นๆ ติดกับแกนช่อดอก ขนาดเล็กมาก ผล: รูปไข่ ปลายแหลม อยู่ติดกันเป็นกระจุกรอบๆ แกนช่อดอก ผลแห้งร่วงง่าย อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด […]