น้ำแน่ดง

เครือจักกระทงแดง/นมแน่ดง/น้ำแย้น้อย ชื่อวิทยาศาสตร์: Thunbergia hossei C.B. Clarke วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง ใบ: รูปรีแคบ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ดอก: ออกเป็นช่อกระจะห้อยลง ช่อดอกสั้นและมีจำนวนดอกน้อย กลีบประดับสีเขียวเรื่อแดงรูปท้องเรือ 2 กลีบประกบกัน กลีบดอกสีเหลืองสด ปลายกลีบสีแดงเรื่อ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบลู่ไปด้านหลัง ด้านดอกดูแบน ขนาดดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-มกราคม ผล: ค่อนข้างกลม ปลายมีจะงอย อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำ การใช้งานและอื่นๆ: -ปลูกเป็นไม้ประดับได้