ป็อปปี้

Poppy ชื่อวิทยาศาสตร์: Papaver  sp. วงศ์: Papaveraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ลำต้น: พุ่มสูง 60-90 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้าน มีน้ำยางสีขาว ผิวลำต้นมีเส้นขนยาว ใบ: ใบรูปใบหอกแคบ ปลายแหลม ขอบหยักเว้าลึกแบบขนนก   ดอก: มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกเรียงเป็นรูปถ้วย ขนาด 7-8 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีชมพู แดง และแดงขลิบขอบขาว บางพันธุ์กลางดอกมีสีดำ      ผล: ผลแห้งเมื่อแก่แตกออก เมล็ดรูปไต อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในยุโรป เอเชีย แอฟริกา ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มรู้จักดอกป็อปปี้ในช่วงสงครามนโปเลียน ต่อมาพบบานเป็นทุ่งกว้างในฝรั่งเศสและเบลเยียม […]

ฟล็อกซ์

Phlox/Annual Phlox/Drummond Phlox/Pride of Texas ชื่อวิทยาศาสตร์: Phlox drummondii Hook. วงศ์: Polemoniaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ลำต้น: พุ่มสูง 15-30 เซนติเมตร มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง ใบ: ใบรูปหอกกลับแคบ ปลายแหลม ผิวใบมีขนนุ่ม ก้านใบสั้น ดอก: ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกชั้นเดียว ขนาด 2-3 เซนติเมตร รูปหลอดปลายแยก 5 กลีบ มีทั้งชนิดขอบกลีบเรียบและชนิดขอบกลีบเป็นแฉกละเอียด เรียกว่า ฟล็อกซ์ดาว กลีบดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง ม่วง แดง และหลายสีในดอกเดียวกัน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัดถึงรำไร ถ้าอากาศเย็นดอกจะมีขนาดใหญ่และสีสด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ วางภาชนะเพาะในที่มีแสง […]

คาเมลเลีย

Camellia ชื่อวิทยาศาสตร์: Camellia japonica  L. และลูกผสม วงศ์: Theaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี เป็นไม้ผลัดใบสกุลเดียวกับต้นชา มีมากกว่า 2,000 พันธุ์ ลำต้น: พุ่มสูง 5-20 เมตร ใบ: ใบรูปรีแกมไข่หรือใบหอก ขอบหยักซี่ฟัน แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบสั้น ดอก: ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มตามซอกใบและปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 8-12 เซนติเมตร มีสีขาว เหลือง ชมพู แดง และสองสีในดอกเดียวกัน บางพันธุ์มีกลิ่นหอม ผล: รูปกลม สีม่วงแดง มีขนสีขาวนุ่มมือ เมื่อแห้งแตกเป็นพู มี 1-8 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี เป็นกรดเล็กน้อย แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน-รำไร ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง […]

พลอยไพลิน

Browallia/Bush Violet/Sapphire Flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Browallia speciosa Hook. วงศ์: Solanaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี ลำต้น: พุ่มสูง 25-40 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านขนาดเล็ก ทอดย้อยหรือเป็นพุ่ม ใบ: ใบรูปไข่หรือรูปรี ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม ดอก: ดอกรูปกรวย ปลายแยก 5 กลีบ ขนาดดอก 3-5 เซนติเมตร ดอกสีม่วง กลางดอกสีขาว และขาวทั้งดอก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น เป็นด่างเล็กน้อย แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน น้ำ: ปานกลางถึงมาก การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางตั้งและแขวน ไม้ประดับแปลง หากหมั่นเด็ดดอกเหี่ยวออก และนำต้นไม้ไว้ในห้องปรับอากาศ จะช่วยยืดอายุการบานของดอก เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในโคลัมเบีย

ระฆังเขียว

เบลส์ออฟไอร์แลนด์/ดอกกระดิ่ง/Bells of Ireland/Shell Flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Moluccella laevis L. วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้ดอกล้มลุก อายุสั้น ลำต้น: ทรงพุ่มตั้งตรง สูง 45-80 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ทั้งต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ใบ: ใบรูปกลมออกแทรกตามลำต้น ขอบหยักซี่ฟัน มีขนนุ่มทั่วใบ ก้านใบยาว  ดอก: ช่อดอกยาว 25-45 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียว ออกรอบแกนชั้นละ 6-7 กลีบ รูประฆัง ขนาด 2-3 เซนติเมตร มีเส้นตาข่ายสีขาวทั่วกลีบ ดอกจริงรูปปากเปิดขนาดเล็ก สีขาวเรื่อ สีม่วงอ่อน ขนาดดอก 1-1.5 เซนติเมตร อยู่กลางใบประดับ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน-รำไร น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: […]

ระฆังเขียว

เบลส์ออฟไอร์แลนด์/ดอกกระดิ่ง/Bells of Ireland/Shell Flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Moluccella laevis L. วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้ดอกล้มลุก อายุสั้น ลำต้น: ทรงพุ่มตั้งตรง สูง 45-80 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ทั้งต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ใบ: ใบรูปกลมออกแทรกตามลำต้น ขอบหยักซี่ฟัน มีขนนุ่มทั่วใบ ก้านใบยาว  ดอก: ช่อดอกยาว 25-45 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียว ออกรอบแกนชั้นละ 6-7 กลีบ รูประฆัง ขนาด 2-3 เซนติเมตร มีเส้นตาข่ายสีขาวทั่วกลีบ ดอกจริงรูปปากเปิดขนาดเล็ก สีขาวเรื่อ สีม่วงอ่อน ขนาดดอก 1-1.5 เซนติเมตร อยู่กลางใบประดับ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน-รำไร น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: […]