รู้ข้อกฎหมาย เคลียร์! ปัญหาการ จอดรถขวาง

ปัญหาโลกแตกกับการหาที่จอดรถไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็นทางสาธารณะ เพราะเหลียวซ้ายแลขวาก็เจอกรวย แผงเหล็ก ไม่ก็เก้าอี้ พร้อมป้ายประกาศ “กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู”