จอดรถขวาง

รู้ข้อกฎหมาย เคลียร์! ปัญหาการ จอดรถขวาง

จอดรถขวาง
จอดรถขวาง

หลายคนคงได้อ่านข่าวเรื่องการ จอดรถขวาง การจราจร โดยเฉพาะหน้าบ้าน กันมานักต่อนักแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งแน่นอนปัญหาเหล่านี้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีข้ออ้างมาถกเถียงกันต่างๆ นานา เช่น ก็หน้าบ้านคุณมันเป็นทางสาธารณะจะห้ามไม่ให้จอดได้อย่างไร หรือ แม้แต่การแก้ปัญหาด้วยการเอากรวย เก้าอี้ หรือสิ่งของใดๆ มาตั้งกันที่ไว้ทำได้หรือไม่อย่างไร

เอาล่ะ! พี่ฮอลล์จะมาสรุปข้อกฎหมายการ จอดรถขวาง ในแต่ละกรณีกันเลย

 

กรณีแรก : จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้าน หรือไม่ขวางหน้าบ้านแต่ทำให้ผู้อื่นสัญจรไม่สะดวก เช่น จอดด้านข้างกำแพง สลับฟันปลา

จอดรถขวาง
Realtimecarmagazine.com
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิที่จะจอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชน หรือ ทางสาธารณะ เพราะถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 (6) ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
  (1) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
  (2) บนทางเท้า
  (3) บนสะพานหรือในอุโมงค์
  (4) ในทางร่วมทางแยก
  (5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
  (6) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
  (7) ในเขตปลอดภัย
จอดรถขวาง
news.mthai.com
 • นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้
 • รวมทั้งสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ ตามมาตรา 420 และถ้าเป็นที่สาธารณะยังมีโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่ง ยกรถได้ ทั้งนี้ หากความเสียหายหรือทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประชาชนมีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ด้วย
 • ส่วนกรณีที่มีเหตุจําเป็นฉุกเฉินไม่สามารถขอความขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐได้ สามารถเคลื่อนย้ายรถด้วยกําลังได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นของนิรโทษกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 450
auto.mthai.com

หมายเหตุ กรณีอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีคนมาจอดรถหน้าบ้านแต่ไม่ขวางทางเข้าออกบ้านนั้น สามารถจอดได้ เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อน หรือเสียหาย แม้จะทําให้เจ้าของบ้านรู้สึกรําคาญก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถไปดําเนินการอะไรได้  แนวทางการแก้ไขหากพบปัญหาดังกล่าวนั้น หากเป็นหมู่บ้านเอกชน ควรพูดคุยกับนิติบุคคลในเรื่องการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ที่ส่งผลทําให้คนอื่นเสียเปรียบ ไม่ได้รับประโยชน์ แต่หากเป็นพื้นที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถดําเนินคดีได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมีใครร้องเรียน

 

ไปดูกรณีถัดไปกันค่ะ